POSonline blog

Określanie ceny sprzedaży na punkcie POS

Każdy z nas spotkał się z klasyczną sprzedażą towaru, którego cena określona została uprzednio w systemie – podczas sprzedaży wystarczy wskazać jedynie ilość wydawaną klientowi. Jest to sytuacja, w której nie ma żadnych dodatkowych czynników mogących wpłynąć na zmianę ceny w chwili wydania towaru.

Takie rozwiązanie wykorzystuje się najczęściej przy sprzedaży detalicznej. Jeżeli charakter twojej działalności jest nieco odmienny i wymagane jest indywidualne podejście do oferowanych towarów podstawowa wersja sprzedaży może odbiegać od Twoich oczekiwań.

W przypadku prowadzenia sprzedaży towarów spersonalizowanych bezpośrednio pod klienta z pomocą przychodzi POSonline.

W module „Sprzedaż 3.0” pojawiła się funkcjonalność pozwalająca na wskazanie ceny brutto towaru w chwili dodania pozycji do paragonu. Co pozwoli na ustalenie spersonalizowanej ceny pod zamówienie klienta.

Kiedy możemy zastosować wspomnianą funkcjonalność?

  • Przy prowadzeniu piekarni/cukierni – indywidualna wycena tortów/ciast na zamówienie (standardowy tort, użyte ozdoby, dodatkowy koszt dostawy,
  • W kwiaciarni – spersonalizowane bukiety tworzone na zamówienie,
  • Inne branże – np. tworzenie koszy prezentowych, boxów urodzinowych etc.

Zatem jeżeli sprzedaż w Twojej firmie nie opiera się jedynie na sprzedaży samego towaru, ale również świadczenia pewnego rodzaju usługi czy też ogólnie przyjętego indywidualnego podejścia do klienta POSonline jest właśnie dla Ciebie.

Informacje związane z przebiegiem aktywacji funkcji i jej wykorzystania na punkcie sprzedaży POS znajdziesz w dalszej części wpisu.Aktywacja funkcji dla wybranego towaru

Osoba zarządzająca danymi w systemie definiuje indeks towarowy, następnie w celu wyświetlenia się towaru na liście sprzedaży określa w systemie na przykład szacowaną, podstawową cenę – minimalną. Kolejnym krokiem jest aktywacja funkcji „Edycja ceny na POS”. Zabieg ten pozwoli wykluczyć towary, w przypadku których sprzedawca nie powinien ingerować w wysokość ceny.

Przypisanie funkcji „Edycja ceny na POS” wybranym towarom

Po zapisaniu pozycji pojawi się ona na liście towarów POS, gdzie widnieje dodatkowa kolumna „Edycja ceny na POS” przedstawiająca produkty, których cena może zostać zaktualizowana podczas sprzedaży. Funkcja filtrowania (wskazanie towarów z aktywną/nieaktywną opcją) lub sortowania (uporządkowanie wszystkich towarów z aktywną opcją poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny „Edycja ceny na punkcie POS”) pozwala na wyświetlenie towarów, dla których funkcja została zastosowana.

Informacja o zastosowaniu funkcji edycji wyceny znajdująca się w dokumencie Towar POS” wybranym towarom

Dodatkowo można zmienić widok wyświetlania listy towarów POS poprzez przeciągnięcie nagłówka w sekcję grupowania – wyświetlenie aktywacji funkcji wyceny na punkcie sprzedaży POS. Po uzyskaniu oczekiwanego widoku w dokumencie Towar POS możemy wyeksportować przygotowane zestawienie do pliku .xls.

Możliwość pogrupowania towarów, w których wykorzystuje się funkcję edycji wyceny na POS


Sprzedaż na punkcie POS – określenie ceny brutto z poziomu aplikacji mobilnej

Użytkownik aplikacji mobilnej po zalogowaniu się do systemu POSonline i przejściu do modułu „Sprzedaż 3.0” wskazuje towar, który ma zostać wydany klientowi.

Uwaga! Na liście towarów POS wyświetlana będzie cena brutto zdefiniowana przez użytkownika zarządzającego danymi w systemie, który aktywował funkcję „Edycja ceny na  punkcie POS”.

Dodanie pozycji do dokumentu (paragonu/faktury)

Wybranie pozycji powoduje, podobnie jak w przypadku klasycznej sprzedaży, otworzenie się okna „Ilość”, gdzie użytkownik wskazuje ilość sprzedawanego towaru, następnie w polu „Cena brutto” określa indywidulaną wycenę towaru ustaloną na podstawie złożonego przez klienta zamówienia. Po wskazaniu odpowiednich wartości dodaje pozycję do dokumentu.

Określenie indywidulanej wyceny zamówienia

Towar pojawia się w sekcji „Pozycje” z nową ceną po której zostanie sprzedany. Dalszym krokiem jest zakończenie dokumentu, to jest: wybór formy płatności, możliwość wystawienia paragonu lub faktury – jeżeli wpisany zostanie numer NIP.

Pojawienie się pozycji w podsumowaniu dokumentu – informacja o ilości oraz cenie indywidualnej


Wgląd w ustalone ceny spersonalizowanych towarów

Po zalogowaniu się do systemu z poziomu przeglądarki użytkownik może zweryfikować sprzedane pozycje – wgląd w ceny nadane na punkcie POS.

Widok dokumentu Paragon pozycje – podgląd cen wskazanych na punkcie sprzedaży POS

Dodatkowo do wyświetlenia zestawienia sprzedaży wybranych produktów możemy skorzystać z analizy dokumentów fiskalnych – ustawienie widoku na zasadzie modelowania tabeli przestawnej – poniższa grafika zawiera przykładowe ustawienie widoku z danymi.

Analiza sprzedaży produktów, których wycena nastąpiła w trakcie wystawiania paragonu/faktury detalicznej

Do głównych zalet funkcji zaliczyć można:

  • Możliwość indywidualnego podejścia do klienta/zamówienia,
  • Uniknięcie tworzenia wielu indeksów towarowych w bazie systemu,
  • Skrócenie czasu wystawienia dokumentu fiskalnego – uniknięcie konieczności edycji ceny bezpośrednio w systemie (Towar POS),
  • Monitorowanie cen wprowadzonych na punkcie z poziomu przeglądarki.

POSonline – podejmuj właściwe decyzje!