POSonline blog

Funkcja „Stan magazynowy”

POSonline pomoże Ci w zarządzaniu obrotem towarami. Zarówno w przypadku obszaru handlu, jak i w samym obszarze gospodarki magazynowej możemy w prosty sposób nadzorować ruchem obsługiwanych produktów.

W przypadku zagadnienia związanego ze sprawnym zarządzaniem towarami, kluczowym aspektem jest wiedza na temat ich dostępności. Posiadanie wielu produktów, w wielu oddziałach (magazynach), wiąże się z posiadaniem ogromnej bazy danych, przy czym niezbędne jest monitorowanie i kontrola stanów magazynowych na bieżąco.

Podczas tworzenia dokumentów handlowych, takich jak oferta czy zamówienie lub dokumentów magazynowych (między innymi ZWZ – zlecenie wydania zewnętrznego, WZ – wydanie zewnętrzne, ZMM – zlecenie międzymagazynowe, MM – przesunięcie międzymagazynowe) przy wprowadzaniu pozycji dokumentu należałoby za każdym razem sprawdzić dostępność dodawanego produktu. Użytkownik musiałby kontrolować stan poprzez ręczne odszukiwanie danego produktu w module Stan magazyn/oddział (znajdujący się w zakładce Stany). Wiązałoby się to z koniecznością pracy między widokiem tworzenia dokumentu – dodawaniem pozycji (1.), a widokiem wspomnianych stanów magazynowych oraz samym filtrowaniem danych, na przykład po nazwie magazynu czy dodatkowo nazwie towaru (poniższe zdęcie).

Stan magazyn – cała baza danych związana z dostępnością towarów

Sprawiłoby to, że proces tworzenia wspomnianych dokumentów mógłby się wydłużyć. Co więcej, mogłoby dojść do odczytania nie tej pozycji co trzeba i wprowadzenia na tworzonym dokumencie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

W celu usprawnienia procesu tworzenia tego typu dokumentów, POSonline został wyposażony w funkcję „Stan magazynowy” znajdującą się w oknie dodawania pozycji do dokumentu, która umożliwia użytkownikowi w łatwy sposób zarządzać towarami dostępnymi w danym magazynie. 

Po dodaniu nowej pozycji do dokumentu (2.) klikamy przycisk „Stan magazynowy” (3.), z listy wybieramy interesujący nas towar (4.) po czym zatwierdzamy swój wybór przy pomocy przycisku OK (5.). W tym momencie zostaje nam jedynie podanie wybranej przez nas ilości (6.) i zapisanie wprowadzanej pozycji (7.).

Funkcja „Stan magazynowy” dostępna podczas dodawania pozycji do dokumentu
Dostępność produktów w danym magazynie (określonym podczas tworzenia dokumentu)

Dzięki tej funkcji skraca się czas tworzenia dokumentu, zmniejsza się także ryzyko popełnienia błędu podczas dodawania pozycji.

Uwaga! W zależności od rodzaju tworzonego dokumentu, podanie większej ilości produktu niż rzeczywisty stan magazynu, może skutkować niedodaniem lub dodaniem pozycji do dokumentu. Zależności te zostały opisane poniżej.

W przypadku dokumentów MM, WZ i Relokacja, gdy podana przez użytkownika ilość będzie przekraczać rzeczywistą ilość danego towaru pojawi się komunikat „Niewystarczająca ilość towaru”. Dzieje się tak, ponieważ dokumenty te wpływają na bezpośredni, rzeczywisty ruch towarów w magazynie, przez co nie możemy zadać większej ilości niż ilość znajdująca się na stanie magazynu. Każdy zasugerowany przez nas „nadmiar” niemiałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Przy dokumentach Oferta, Zamówienia, ZMM i ZWZ użytkownik może wprowadzić ilość większą niż stan magazynu. Pozycja taka zostanie zaakceptowana przez system. Należy jednak pamiętać, że każda nadwyżka w tych dokumentach wiąże się z koniecznością uzupełnienia zasobów magazynowych podczas ich realizacji.

POSonline – podejmuj właściwe decyzje!