POSonline blog

Po co komu ilość średnia sprzedaży na punkcie – czyli jak komputer może optymalizować ilości?

W zakładanym przypadku sprzedaż na punktach POS jest powtarzalna w konkretne dni tygodnia. Najwyższą sprzedaż punkty osiągają w określone dni, to wiemy z raportów fiskalnych z danych punktów. OK, ale co w przypadku jeśli chcemy zastanowić się nad konkretnymi ilościami? Czy w danym dniu sprzedaje się 10 czy 20 sztuk? Jak sprawdzić czy w naszym punkcie powinno się dziś znaleźć mniej lub więcej towaru? W przypadku szybko psujących się artykułów ważne jest, żeby na punkt POS nie trafiło ani za dużo tego towaru, ani też za mało, ponieważ w obydwu przypadkach tracimy.

Średnia sprzedaży

Można posłużyć się kartką i długopisem, ale żyjemy w XXI wieku i z pomocą przychodzi nam POSonline i analiza, która pozwoli ocenić ile średnio w zadanym okresie sprzedało się jakiego asortymentu z podziałem na punkty. Dzięki niej widzimy, że towar A sprzedaje się w poniedziałki w ilości 10 sztuk na punkcie X, a towar B we wtorki sprzedaje się w ilości 20 sztuk na punkcie Y. Proste, prawda? Takie ujęcie pozwala nam uzyskać nie tylko ilości, jakie powinny się znaleźć na danym punkcie, ale również ukazuje nam sumaryczną ilość potrzebnych towarów na dany dzień – jakie w przypadku produkcji, powinniśmy wyprodukować. Ma to swoje dalsze konsekwencje produkcyjne – dzięki spodziewanej ilości produkcji w danym dniu, wiemy jak wiele surowców musimy posiadać, aby zapotrzebowanie na dany dzień wypełnić. Stąd już niedaleka droga do tygodniowego/miesięcznego planowania produkcji.

Co więcej? Otwierając nowy punkt, możemy w zależności od lokalizacji, powziąć właściwą decyzję o zatowarowaniu – to dość istotne w analizie kosztów otwarcia nowego punktu sprzedaży POS.

POSonline – podejmuj właściwe decyzje!