Instrukcja

Administracja programu

Opcje opisane w administracji programu mogą wpływać na działanie aplikacji i zalecana jest ostrożność przy jej konfigurowaniu. Wszystkie działania, które zostaną przez Ciebie wykonane należy zapisać, aby ewentualnie cofnąć wprowadzone zmiany. Jeżeli nie wiesz jak ustawić jakąkolwiek opcję to najlepiej tego nie rób tylko skontaktuj się z nami.

Należy zachować szczególną ostrożność korzystając z opcji Konfiguracja systemu, ponieważ nieodpowiedzialna zmiana parametrów może spowodować zmiany, których nie da się cofnąć. Wprowadzasz tam zmiany na własną odpowiedzialność.

Konfiguracja systemu