Instrukcja

Alternatywne sprawdzenie połączenia do sieci bezprzewodowej/przewodowej

W każdej chwili możemy wydrukować raport na drukarce, który wskaże nam oprócz parametrów fiskalnych stan połączenia sieciowego.

W celu wydrukowania raportu stanu urządzenia musimy:

  1. nacisnąć menu „Wyjdź” oraz „Menu” jak na obrazku poniżej,
    Wejście do menu: Ustawienia drukarki fiskalnej Elzab Zeta
  2. wybrać opcję „1. Raporty” i potwierdzić przyciskiem „Status”,
  3. wybrać strzałkami opcję „4. Stanu modułu” i potwierdzić przyciskiem „Status”.

Wydrukowany raport będzie posiadał także pole Ustawienia sieciowe, w którym pokaże nam czy jesteśmy podłączeni do sieci oraz do której sieci jesteśmy podłączeni.