Instrukcja

Dane związane z towarami

  • W zakładce SystemTowarVAT, należy uzupełnić stawki podatku VAT oraz ich przyporządkowanie do stawek urządzenia fiskalnego. Domyślnie wprowadzone są stawki 23% – A, 8% – B, 5% – C. W przypadku sprzedaży na innych stawkach należy uzupełnić listę. 
  • W zakładce SystemTowarJM, należy uzupełnić jednostki miary używane w systemie. 
  • W zakładce SystemTowarGrupa towarowa, definiujemy grupę towarów – po tych danych program grupuje dane podczas sprzedaży. 
  • W zakładce SystemTowarTowar, wpisujemy definicję towaru, gdzie uzupełniamy dane związane z jednostką miary, VAT-em zakupu i sprzedaży, grupą towarową i nazwą towaru. 
  • W zakładce POSSystemTowar, definiujemy cenę sprzedaży dla towaru – dopiero po tym zabiegu towar będzie dostępny do sprzedaży. 

Uwaga! Szczegółowe instrukcje definiowania powyższych danych zostały zawarte w rozdziale Towary i usługi w następujących podrozdziałach: