Instrukcja

Definicje wydruków i połączenia

W programie przewidziano opcję samodzielnego edytowania dostępnych wydruków i ich konfiguracji.

Każdy z dokumentów tworzonych przez system może być personalizowany przez użytkownika. Na przykład na wydruku można dodać lub usunąć dostępne pola, przesunąć je w widoku wydruku lub zmienić krój, rozmiar, grubość czcionki. Do wydruku można dodawać także elementy graficzne.

Zasadniczo filozofię wydruków, podobnie jak w wielu generatorach raportów, podzielono na raporty i podraporty. Raportem jest główny dokument, a podraportem są np. pozycje tego dokumentu lub tabelka z podatkiem VAT do tego dokumentu. Dzieje się tak dlatego, że wydruk domyślnie korzysta z jednego źródła danych.