Instrukcja

Definiowanie symboli dokumentu

W przypadku dokumentów handlowych i magazynowych, tak wszystkich innych elementów w programie definiujemy symbole dokumentu (System ⟶ Konfiguracja ⟶ Symbole dokumentu), którymi będziemy posługiwać się w danych dokumentach. 

Definiowanie symboli dokumentu

Pola parametrów symbolu dokumentu:

  • Typ dokumentu – tutaj z rozwijanej listy wybieramy typ dokumentu, który chcemy założyć. Na przykład dla typu Przychód wewnętrzny wybieramy typ PW.
  • Nazwa – zwyczajowo krótka nazwa identyfikująca dokument. Na przykład w przypadku przychodu wewnętrznego PW. Uwaga! Jeden typ dokumentu może mieć wiele symboli dokumentu, np. związany z magazynem, którego obsługuje.
  • Separator – separator pól numeru dokumentu. Jeśli nie wpiszemy nic, wówczas pola numeru dokumentu nie zostaną od siebie niczym oddzielone i numer będzie zlewać się w jedną całość, dlatego nie jest to zalecane, numer może wówczas wyglądać tak: PW12021. Bardzo dobrym znakiem do oddzielania pól numeru dokumentu jest znak ukośnik (slash) lub myślnik (PW/1/2021, PW12021).
  • DB Kod – pole używane w parametrach programu do określania specyficznych właściwości dokumentu. Jeśli nie masz instrukcji co należy wpisać w to pole pozostaw je puste.
  • Info – podobnie jak DB Kod.
  • Pole 1… 5 – określenie wypełnienia numeru dokumentu. Wybierane z listy rozwijanej pozwalające na określenie od lewej do prawej co ma znaleźć się w numerze dokumentu, którego określamy.