Instrukcja

Dokumenty zleceń magazynowych

W systemie możliwe jest tworzenie niestandardowych dokumentów magazynowych zwanych dokumentami zleceń. Możemy na przykład zlecić wydanie zewnętrzne towaru i z tej pozycji nadzorować ten proces.

W programie dostępne są następujące dokumenty zleceń magazynowych:

  • ZMM – zlecenie przesunięcia międzymagazynowego,
  • ZWZ – zlecenie wydania na zewnątrz,
  • ZPZ – zlecenie przyjęcia zewnętrznego.

Z tych dokumentów można wykonywać przekształcenia do dokumentu docelowego, czyli MM, WZ oraz PZ.

Proces zostanie omówiony na przykładzie ZWZ, analogicznie postępujemy ze zleceniami pozostałych dokumentów magazynowych.

Dostęp do dokumentów ZWZ, ZMM i ZPZ możliwy jest z zakładki Magazyn.

POSonline – Dokumenty zleceń magazynowych

Po wybraniu opcji wyświetlenia listy dokumentów zleceń, korzystamy z przycisku „+”, aby dodać dokument (1.).

Tworzenie dokumentu zlecenia magazynowego

Po wypełnieniu pól obowiązkowych oznaczonych gwiazdką zapisujemy nagłówek dokumentu.

Edycji dokumentu dokonujemy poprzez kliknięcie na nowoutworzony numer dokumentu lub ikonę folderu po prawej stronie listy dokumentów.

Edycja utworzonego dokumentu zlecenia magazynowego

Dodawanie pozycji dokumentu odbywa się analogicznie do innych dokumentów magazynowych i handlowych. Przycisk „+” umożliwia definiowanie nowej pozycji dokumentu (2.).  W przypadku dokumentu wydania posługujemy się przyciskiem „Stan magazynowy” (3.). Po wybraniu interesującego nas towaru należy określić jego ilość (4.).

Wprowadzanie pozycji do dokumentu zlecenia magazynowego

W przypadku dokumentów zleceń magazynowych są one zaakceptowane już podczas zapisu nagłówka, wobec czego nie ma potrzeby ich dodatkowego zatwierdzania.