Instrukcja

Duplikacja cennika

Program pozwala wygenerować cennik, bazujący na informacjach zawartych w istniejących już cennikach dostępnych w bazie oprogramowania. Służy do tego funkcja „Klonuj”, której ikona znajduje się w ostatniej kolumnie tabeli z utworzonymi cennikami.

Duplikacja cennika

Cennik utworzony poprzez klonowanie innego cennika zostaje wpisany do bazy oprogramowania jako nowy, unikalny cennik, któremu przyporządkowany zostaje numer dokumentu zgodny z istniejącą już numeracją cenników (klonowany cennik dodawany jest w programie jako ostatnia pozycja wśród istniejących już dokumentów). Dla wszystkich pól, takich jak: Numer obcy, Aktywny, Warunek czy Kolejność posiada identyczne informacje w porównaniu z cennikiem bazowym.

Uwaga! Klonowanie cennika nie powoduje klonowania towarów oraz rabatu określonych w cenniku.

Po sklonowaniu cennika należy zdefiniować mu towary i wysokość rabatu. Proces ten został opisany w podrozdziale Cennik – definiowanie towarów.