Instrukcja

Edycja wzorca poprzez przykład – dołożenie logotypu do wzorca faktury

Po uprzednim zrobieniu kopii zapasowej wzorca wydruku (Tworzenie kopii zapasowej raportu), można dokonać jego edycji.

W tym celu wchodzimy w Generator raportów, a następnie otwieramy wybrany raport. W podanym przykładzie będzie to FDET (faktura detaliczna).

Następnie z pól wyboru komponentów wydruku wybieramy ikonę obrazka i przeciągamy w miejsce, w której chcemy wstawić logotyp. Jeśli pola wydruku wyświetlają się na czerwono, to oznacza że wydruki podświetlonych elementów nachodzą na siebie. Należy wówczas skorygować rozmiar logotypu tak, aby czerwone podświetlenie zniknęło.

Następnie, gdy pusty obrazek jest zaznaczony w prawym panelu „Actions” i polu „Image source” wybieramy interesujące nas logo z dysku komputera.

Dodawanie logotypu do wzorca wydruku

Jeśli logotyp na obrazku przekracza rozmiary wybranego obszaru, można skorzystać w polu „Actions” z elementu Sizing. Dostępne są opcje takie jak na przykład:

  • Squeeze – ściśnij,
  • Stretch – rozciągnij,
  • Auto-size – dopasuj automatycznie,
  • Zoom – powiększ/pomniejsz do rozmiaru.

Tak przygotowany wydruk należy zapisać (menu po lewej i opcja Save).