Instrukcja

Fiskalizacja paragonu/faktury detalicznej w systemie Windows

Uwaga! Informacje związane z instalacją czy konfiguracją pośredniej aplikacji spełniającej funkcję przycisku [FISKALIZUJ] dostępnego na systemie Android znajdują się w rozdziale Konfiguracja pracy na systemie Windows – fiskalizacja dokumentów.

 

WARIANT I

Po zalogowaniu użytkownika do systemu POSonline w przeglądarce i wybraniu opcji „Wersja mobilna” ukaże mu się interfejs sprzedaży na punkcie.

Otworzenie interfejsu aplikacji mobilnej przeznaczonej do sprzedaży na punkcie POS

Aby utworzyć paragon postępujemy jak opisano w rozdziale Proces sprzedaży w module Sprzedaż 3.0.

Po utworzeniu paragonu w systemie POSonline w celu jego wydruku, zalogowany użytkownik w aplikacji „Fiskalizacja” korzysta z przycisku „Odśwież” (1.).

Uwaga! Użytkownik na punkcie sprzedaży POS do aplikacji „Fiskalizacja” loguje się tymi samymi danymi co do systemu POSonline.

Odświeżenie listy dostępnych paragonów [Fiskalizacja]

Dzięki temu w tabeli aplikacji pojawi się nowoutworzony dokument.

Po dwukrotnym kliknięciu na paragonie, który chcesz zafiskalizować (2.) pojawi się okno „Informacja”. Po wybraniu opcji „Tak” paragon zostanie wydrukowany (3.), w przypadku opcji „Nie” powrócisz do widoku listy paragonów.

Wybór paragonu [Fiskalizacja]

Po wykonaniu fiskalizacji – wydruk paragonu z drukarki fiskalnej - w aplikacji pojawi się numer fiskalny paragonu.

Pojawienie się numeru fiskalnego po wydruku paragonu z drukarki fiskalnej
 
WARIANT II – automatyczna fiskalizacja
Istnieje możliwość zautomatyzowania procesu fiskalizacji – ograniczenie kroków opisanych w wariancie I. W tym celu konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie systemu – patrz rozdział Automatyczna fiskalizacja dokumentów wystawianych z poziomu przeglądarki – konfiguracja i uruchomienie trybu proxy.

Po zalogowaniu użytkownika do systemu POSonline w przeglądarce i wybraniu opcji „Wersja mobilna” ukaże mu się interfejs sprzedaży na punkcie.

Otworzenie interfejsu aplikacji mobilnej przeznaczonej do sprzedaży na punkcie POS
Aby utworzyć paragon postępujemy jak opisano w rozdziale Proces sprzedaży w module Sprzedaż 3.0. Przy czym, po dodaniu pozycji na paragonie i przejściu do okna podsumowania – poza rodzajem płatności, numerem NIP (pole uzupełniamy, gdy wystawiona ma zostać faktura detaliczna) użytkownik wskazuje zdefiniowaną w systemie drukarkę (4.). Po skorzystaniu z przycisku [Zakończ dokument] z drukarki fiskalnej wydrukowany zostanie paragon/faktura detaliczna (5.).
Fiskalizacja paragonu/faktury detalicznej – system Windows
Widok okna aplikacji 'Fiskalizacja', po wydrukowaniu się dokumentu z drukarki – aktywny tryb proxy, obsługa fiskalizacji na systemie Windows