Instrukcja

Formatowanie tekstu z bazy danych

W przypadku wyświetlania pól z bazy danych takich jak „DateTime” wydruk oprócz daty będzie zawierał godzinę.

Aby usunąć godzinę i zostawić tylko datę, w obszarze „Actions” znajduje się pole o nazwie „Text format string”, należy po kliknięciu 3 kropek edytować format wyświetlanego tekstu na yyyy-MM-dd (opcja pierwsza z góry).