Instrukcja

Graficzny edytor raportów – sekcje domyślne

W każdym edytorze raportów widoczne są sekcje, które umożliwiają umiejscowienie danych na wydruku.

Sekcje domyślne:

  • Sekcja TopMargin oznacza górny margines wydruku. Dobrym zwyczajem jest nie umieszczać tam danych lub dane nieznaczące, w przypadku, gdy ograniczenia drukarki spowodują ich ucięcie (nie wydrukowanie).
  • Sekcja Detail oznacza detal, szczegół danego wydruku – zazwyczaj w tym polu umieszczane są pozycje dokumentu lub raportu, w których znajduje się modularna i wielopozycyjna treść.
  • Sekcja BottomMargin pełni w zasadzie tą samą rolę co TopMargin. Podobnie jak w sekcji TopMargin dobrze jest nie umieszczać tam danych, gdyż może to prowadzić do ich utraty na wydruku z uwagi na ograniczenia techniczne drukarki.