Instrukcja

Interfejs użytkownika programu

Interfejs użytkownika programu można w zależności od urządzenia, jakim obsługujemy program, uruchomić w wersji mobilnej jak i wersji desktop. Nie ma przeszkód, żeby na urządzeniu mobilnym wyświetlić wersję desktop, jak i odwrotnie, jednakże trzeba pamiętać o technicznych ograniczeniach tych interfejsów. Zasadniczo jednak funkcje oprogramowania zarówno w wersji mobilnej jak i desktop są takie same.

Przy instalacji programu otrzymasz swój unikalny adres oprogramowania, będzie to założony w domenie posonline.pl adres o następującej konstrukcji:

https://twoja-nazwa-klienta.posonline.pl

Program może działać pod dowolnym adresem internetowym – możesz korzystać ze swojej domeny, jeśli ją posiadasz.