Instrukcja

Jednostki miar

W programie definiujemy jednostki miar odpowiadające towarom, które zostaną umieszczone w bazie danych (System ⟶ Towar ⟶ JM). Pamiętaj o nadaniu użytkownikowi uprawnienia „Modyfikuj – JM” oraz nadaniu dostępu do sekcji Towar (przycisk JM) w zakładce System.

Przycisk „+” znajdujący się po prawej stronie nad tabelą umożliwia dodanie nowego wiersza (1.). Po wprowadzeniu tekstu możemy go zapisać klikając ikonę dyskietki lub anulować dodanie nowej pozycji (przyciski znajdują się w drugiej kolumnie tabeli, 2.).

Jednostki miar

Po zapisaniu wprowadzonej jednostki miary istnieje możliwość jej edycji (3.).

Uwaga! W przypadku braku określenia jednostek dodanie towaru będzie niemożliwe. Pamiętaj zatem o dostosowaniu jednostek miary dla towarów, które będą wprowadzane do programu.