Instrukcja

Konfiguracja drukarki Novitus

Novitus HD online – przyciski

Po podłączeniu urządzenia do zasilania – bez podłączenia go na tym etapie do komputera! – wykonaj następujące kroki:

 • Przejdź do menu przyciskiem [OK]
 • Przyciskami ◄ ► przejdź do opcji „2 Ustawienia”, zatwierdź przyciskiem [OK]
 • Przyciskami ▲ ▼ przejdź do opcji „2.2 Konfiguracja”, zatwierdź [OK]
 • Przyciskami ▲ ▼ przejdź do opcji „2.2.2 Komunikacja”, zatwierdź [OK]
  1. 1 Protokół komunikacji”, zatwierdź [OK]
  2. Przyciskami ▲ ▼ ustaw „NOVITUS”, zatwierdź [OK]
  3. Przyciskami ▲ ▼ przejdź do opcji „3 Ustawienia portów”, zatwierdź [OK]
  4. 1 PC”, zatwierdź [OK]
   1. RS232: Prędkość – Przyciskami ▲ ▼ ustaw na „4 9600 bps”, zatwierdź [OK]
   2. RS232: Kontrola komuni. – Przyciskami ▲ ▼ ustaw na „XONXOFF+RTSCTS”, zatwierdź [OK]
   3. Strona kodowa –Przyciskami ▲ ▼ ustaw na „Mazovia”, zatwierdź [OK]
   4. Strona kodowa zapisu – Przyciskami ▲ ▼ ustaw na „Windows 1250”, zatwierdź [OK]
   5. TCP: Nr portu – Przyciskami ▲ ▼◄ ► ustaw na „6001”, zatwierdź [OK]
   6. TCP: Filtr MAC – Nie wprowadzamy zmian w tej opcji, zatwierdź [OK]

Ustawienia zostały zapisane.

Uwaga! Przycisk [C] służy do cofnięcia się o jeden krok.