Instrukcja

Konfiguracja połączenia programu POSonline z urządzeniem fiskalnym

Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym opisana została w rozdziale Konfiguracja pracy na systemie Android – instalacja.

Po udanym połączeniu drukarki fiskalnej z siecią musimy wpisać adres IP urządzenia w programie. Jak sprawdzić adres IP drukarki fiskalnej: Elzab, Posnet Thermal?

Aby wpisać urządzenie fiskalne należy w programie POSonline na urządzeniu z systemem Android należy wykonać następujące kroki w aplikacji:

W oknie, w którym znajduje się logo “Partner24”, otwieramy menu aplikacji (⠸, 1.). Następnie wybieramy “Ustawienia” (2.).

Ustawienia POSonline – wersja mobilna

W polu „Drukarka” z listy rozwijanej wybierz pozycję „Elzab STX”, „Posnet Thermal” lub „Novitus” (3.).

W polu „Ustawienie IP” wpisz adres IP drukarki fiskalnej (4.) i określ port, ustawiony na drukarce (5.) – domyślny port:

  • Elzab ⟶ 1001,
  • Posnet Thermal ⟶ 06666,
  • Novitus ⟶ 6001.
Konfiguracja połączenia programu POSonline z urządzeniem fiskalnym

Sprawdź czy w polu „URL” znajduje się Twoja nazwa serwera POSonline (6.) – mogła zostać podana podczas konfiguracji pracy na systemie Android – jeżeli nie, wprowadź ją.

Po wprowadzeniu powyższych ustawień skorzystaj z przycisku [ZATWIERDŹ].

Zostaniesz przekierowany do widoku głównego aplikacji. Ponownie wejdź w menu (7.) i skorzystaj z przycisku [Połącz z drukarką] (8.).

Nawiązanie połączenia po przeprowadzeniu konfiguracji POSonline z drukarką fiskalną

Po pojawieniu się komunikatu o nawiązaniu połączenia możesz zalogować się do aplikacji (poprzez kliknięcie loga “Partner24”) i rozpocząć korzystanie z aplikacji POSonline - tworzyć dokumenty fiskalne (paragony, faktury detal.) i drukować je z Twojej drukarki fiskalnej.

Uwaga! W przypadku drukarki Elzab po zatwierdzeniu ustawień możemy sprawdzić komunikację z urządzeniem poprzez skorzystanie z menu Ustawienia ⟶ Drukarka fiskalna ⟶ Raport stan urządzenia.

Wówczas na drukarce fiskalnej powinien wydrukować się raport „Stanu modułu”, o którym wspomniano w rozdziale Alternatywne sprawdzenie połączenia do sieci bezprzewodowej/przewodowej.