Instrukcja

Kontrahent bez numeru NIP

Przycisk „+” znajdujący się po prawej stronie nad tabelą umożliwia wpisanie nowego klienta (1.). Należy określić symbol dokumentu (2.), w zakładce Kontrahent podać nazwę klienta, ulicę, miasto, kod pocztowy oraz kraj (3.). Pamiętaj! Uzupełnienie wskazanych pól zakładki Kontrahent jest niezbędne do utworzenia profilu kontrahenta. Dodanie kontrahenta do bazy jest możliwe po zaznaczeniu opcji Podatnik VAT (4.).

Dodawanie kontrahenta nieposiadającego numeru NIP

W programie istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji o kliencie takich jak strona internetowa, adres e-mail czy telefon/fax (5.).

W przypadku pojawienia się potrzeby zaktualizowania danych kontrahenta (System ⟶ Kontrahent ⟶ Kontrahent) należy na wysokości wybranego wiersza kliknąć „Edytuj” (poniższy rysunek: przycisk w ostatniej kolumnie tabeli) i wprowadzić aktualne dane klienta.

Edycja istniejących kontrahentów