Instrukcja

Kontrahent posiadający numer NIP

Przycisk „+” znajdujący się po prawej stronie nad tabelą umożliwia wpisanie nowego klienta (1.). Należy określić symbol dokumentu (2.), podać numer NIP wprowadzanego do systemu kontrahenta (3.), następnie kliknąć przycisk „Pobierz z GUS”. Otworzone zostanie okno „Szukaj w REGON”, w którym znajduje się tabela z danymi klienta dla uprzednio wprowadzonego numeru NIP. Należy zaznaczyć interesujący nas wiersz i zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

Dodawanie kontrahenta posiadającego numer NIP

Program posiada dostęp do Bazy Internetowej REGON Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Funkcja ta pomaga usprawnić zarządzanie kontrahentami. W przypadku kontrahenta posiadającego numer NIP, znajdującego się w bazie GUS, proces wprowadzania nowego klienta do bazy programu jest błyskawiczny.

Użytkownik może po wprowadzeniu numeru NIP kontrahenta skorzysta z dostępnej funkcji „Sprawdź status VAT” (przycisk znajduje się w obszarze pola NIP, 3.), pole Podatnik VAT zostanie automatycznie zaznaczone bądź odznaczone. W dolnym obszarze przeglądarki wyświetli się jeden z komunikatów, odpowiednio: „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny” lub „Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT”. W przypadku dodawania klienta przy użyciu numeru NIP nie jest wymagane zaznaczenie opcji Podatnik VAT.

Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji takich jak strona internetowa, adres e-mail czy telefon/fax (4.), gdy nie zostały one uzupełnione po pobraniu danych z GUS.

W przypadku pojawienia się potrzeby zaktualizowania danych kontrahenta (System ⟶ Kontrahent ⟶ Kontrahent) należy kliknąć „Edytuj” (poniższy rysunek: przycisk w ostatniej kolumnie tabeli) i wprowadzić aktualne dane klienta, bądź zaktualizować je dzięki dostępnej funkcji „Pobierz z GUS”.

Edycja istniejących kontrahentów

Uwaga! W przypadku aktualizacji danych za pomocą „Pobierz z GUS” zaktualizowane zostaną wyłącznie pola z danymi udostępnionymi w bazie GUS, natomiast pola zawierające dodatkowe informacje, które zostały wprowadzone przez użytkownika muszą zostać przez niego edytowane w celu aktualizacji danych kontrahenta.