Instrukcja

Lista podstawowych symboli dokumentów – sprzedaż na punkcie POS

W celu prowadzenia sprzedaży na punkcie POS, w programie POSonline należy zdefiniować symbole dokumentów o następujących typach:

  • Okres rozrachunkowy (OK)
  • Oddział (O)
  • Magazyn (M)
  • Towar (T)
  • Kontrahent (K)
  • Paragon (PAR)
  • Faktura sprzedaży - Detal (FDET)

Uwaga! W nawiasie podaną przykładową nazwę symbolu dokumentu. Szczegółowe informacje związane z definiowaniem symboli znajdują się w rozdziale Definiowanie symboli dokumentów.

W rozdziale Dane związane z dokumentami tworzonymi podczas sprzedaży przedstawiono przykład konfiguracji nazwy dokumentu (symbolu dokumentu) dla paragonu.

Na poniższym rysunku widnieją podstawowe symbole dokumentów razem z przykładową konfiguracją danych znajdujących się w polach. 

Podstawowe symbole dokumentów dla sprzedaży na punkcie POS