Instrukcja

Magazyn – dokument „Bilans otwarcia” (BO)

W systemie POSonline znajduje się funkcjonalność pozwalająca stworzyć bilansu otwarcia dla magazynu. Aby było to możliwe, należy zdefiniować wcześniej w systemie symbol dokumentu „BOPW” o typie dokumentu „PW” (patrz rozdział: Definiowanie symboli dokumentów, 1.), następnie nadać mu uprawnienia do magazynów, dla których dokument ten będzie tworzony (rozdział: Nadawanie uprawnień symbolowi dokumentu do magazynu) oraz nadajemy utworzony symbol dokumentu użytkownikowi, który generować będzie dokument (rozdział: Przypisywanie uprawnień użytkownikom do symboli dokumentu).

Definiowanie symbolu dla dokumentu BO

Dostęp do funkcji otrzymujemy po wejściu w zakładkę POS ⟶ Dokumenty ⟶ Generuj BO miesięczne (2.). Następnie wskazujemy magazyn, oraz datę dokumentu bilansu.

Funkcja – Generuj BO miesięczne

Uwaga! Wygenerowanie dokumentu BO możliwe jest jedynie, gdy poprzedni okres rozrachunkowy został zamknięty (więcej informacji na temat okresów: „Okresy rozrachunkowe”).

Po skorzystaniu z przycisku [Generuj] – w przypadku prawidłowo utworzonego dokumentu BO – system wyświetli pod listwą menu komunikat „Dokument wygenerowany”.

Komunikat potwierdzający utworzenie dokumentu BO