Instrukcja

Nadawanie uprawnień symbolowi dokumentu do magazynu

Po dodaniu symbolu dokumentu należy pamiętać, żeby wejść w edycję założonego symbolu i dodać uprawnienia do magazynu, w którym dokument będzie operować.

Edycja utworzonego symbolu dokumentu – „Szczegóły”

Dzięki takiemu podejściu możemy w programie tworzyć różne dokumenty dla różnych oddziałów, tym samym jednoznacznie je identyfikując. Na przykład, gdy posiadamy punkty POS o określonych numerach, to paragony/faktury mogą posiadać numerację zgodną z numerem określonego punktu. Taki wyodrębniony dokument posiada osobną numerację, może mieć określone również odrębne właściwości.

Symbol dokumentu – nadanie uprawnień do magazynu

Przy dodawaniu uprawnień dokumentom, które operują na wielu magazynach, należy dodać wszystkie magazyny, na których mają zarówno odczytywać jak i zapisywać dane. W przeciwnym wypadku ustawienia będą generowały błąd podczas zapisu dokumentu.