Instrukcja

Najczęściej występujące błędy związane z uprawnieniami

W przypadku braku jakiegoś uprawnienia przy zapisie dowolnego dokumentu pojawi się błąd, który jednoznacznie wskazuje na konieczność zastosowania uprawnienia o wyświetlonej nazwie.

Uprawnienia do poszczególnych działań w systemie znajdują się w edycji uprawnień użytkownika systemu:

System ⟶ Użytkownicy  ⟶ Użytkownik ⟶ „Szczegóły” ⟶ zakładka Uprawnienia ⟶ Ustaw.