Instrukcja

Określenie oddziału

Po inicjalnym logowaniu użytkownika do systemu należy zdefiniować oddziały, w których zostanie przeprowadzona sprzedaż.

System ⟶ Magazyn ⟶ Lista oddziałów

Oddziały definiowane są przez upoważnionego do tego użytkownika. Pamiętaj o nadaniu takiemu użytkownikowi uprawnienia „Handel – Oddział”, dostępu do symbolu dokumentu „O” oraz dostępu do przycisku Lista oddziałów (sekcja Magazyn) w zakładce System.

Utworzenie nowego oddziału jest możliwe po kliknięciu przycisku „+” (1.). Pola obowiązkowe: Symbol dokumentu „O” oraz Nazwa oddziału (2.). Program umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji związanych z oddziałem, takich jak Ulica, Kod pocztowy, Miasto czy Kraj (3.).

Definiowanie oddziału

Uwaga! Pamiętaj, żeby nadać użytkownikowi uprawnienia do edycji symbolu dokumentu (System ⟶ Użytkownicy ⟶ Użytkownik ⟶ Szczegóły (ikona folderu po prawej stronie wiersza użytkownika) ⟶ zakładka Symbole dokumentu), w przeciwnym wypadku użytkownik nawet zalogowany jako administrator nie będzie mógł utworzyć nowego oddziału lub magazynu czy innego dokumentu.

Po utworzeniu oddziału należy otworzyć mu okres rozrachunkowy – tylko wtedy będzie możliwa sprzedaż na punkcie POS (Okres rozrachunkowy).