Instrukcja

Podłączenie drukarki fiskalnej do sieci bezprzewodowej (przeznaczone dla punktu POS pracującego na systemie Android - przewodowe (USB) połączenie urządzenia mobilnego i drukarki Elzab)

W przypadku, gdy korzystamy z połączenia bezprzewodowego udostępnianego z urządzenia mobilnego z systemem Android lub z innej dostępnej sieci bezprzewodowej, należy podłączyć urządzenie fiskalne do sieci. Pozwoli to na komunikację drukarki z CRK. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia (patrz rysunek),
  Wejście do menu: Ustawienia drukarki fiskalnej Elzab Zeta
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „1. Ust. Sprzętowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „2. Ust. Sieciowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „2. Moduł wew.” I potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 7. wybieramy opcję „2. Sieci wifi” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 8. wybieramy opcję „1.Lista sieci” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 9. po wyświetleniu sieci przyciskami w górę i dół wybieramy naszą sieć bezprzewodową i potwierdzamy połączenie z nią przyciskiem „Status”,
 10. wprowadzamy hasło do sieci bezprzewodowej przyciskami góra dół oraz zatwierdzenie znaku przyciskiem „Status”,
 11. podwójne naciśnięcie przycisku status skutkuje zapisaniem hasła do sieci bezprzewodowej.

W celu ustawienia komunikacji USB należy wykonać poniższe kroki:

 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia,
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „1. Ust. Usług” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „1. USB” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „1. Protokół” I potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 7. wybieramy opcję „1. Elzab” i potwierdzamy przyciskiem „Status”.

Wracamy do widoku „ELZAB ZETA ONLINE” na wyświetlaczu, następnie:

 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia,
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „3. Ust. Prot.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „2. Str. K. Prot.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „1. CP852” i potwierdzamy przyciskiem „Status”.

Wracamy do widoku „ELZAB ZETA ONLINE” na wyświetlaczu, następnie weryfikujemy bramę dla WiFi - ustawienie domyślne, brama powinna być aktywna (+):

 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia,
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „1. Ust. Sprzętowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „2. Ust. Sieciowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „2. Moduł Wew.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 7. wybieramy opcję „1. Ust. Wi-Fi” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 8. wybieramy opcję „4. +Brama Domyś.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”.

Wracamy do widoku „ELZAB ZETA ONLINE” na wyświetlaczu, następnie weryfikujemy status ethernet USB - ustawienie powinno być nieaktywne (-), nieaktywny RNDIS:

 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia,
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „1. Ust. Sprzętowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „2. Ust. Sieciowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „1. USB” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 7. wybieramy opcję „1. -Eth. Włączony” i potwierdzamy przyciskiem „Status”.