Instrukcja

Podłączenie drukarki fiskalnej do sieci bezprzewodowej

W przypadku, gdy korzystamy z połączenia bezprzewodowego udostępnianego z urządzenia mobilnego z systemem Android lub z innej dostępnej sieci bezprzewodowej, należy zapisać sieć do urządzenia fiskalnego. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
 1. korzystamy z przycisków „Wyjdź” oraz „Menu”, aby wejść w ustawienia urządzenia (patrz rysunek),
  Wejście do menu: Ustawienia drukarki fiskalnej Elzab Zeta
 2. wchodzimy strzałkami góra/dół na urządzeniu w opcję „2. Ustawienia”, a następnie potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 3. wybieramy opcję „1. Param. Trans.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 4. wybieramy opcję „1. Ust. Sprzętowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 5. wybieramy opcję „2. Ust. Sieciowe” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 6. wybieramy opcję „2. Moduł wew.” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 7. wybieramy opcję „2. Sieci wifi” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 8. wybieramy opcję „1.Lista sieci” i potwierdzamy przyciskiem „Status”,
 9. po wyświetleniu sieci przyciskami w górę i dół wybieramy naszą sieć bezprzewodową i potwierdzamy połączenie z nią przyciskiem „Status”,
 10. wprowadzamy hasło do sieci bezprzewodowej przyciskami góra dół oraz zatwierdzenie znaku przyciskiem „Status”,
 11. podwójne naciśnięcie przycisku status skutkuje zapisaniem hasła do sieci bezprzewodowej.