Instrukcja

Podłączenie drukarki Novitus

Ze względu na różnorodność urządzeń używanych na punktach POS w dalszej części instrukcji przedstawione zostaną dwa sposoby konfiguracji urządzeń:

  • Novitus HD online – system Windows (port USB),
  • Novitus HD online – system Android (port LAN – TCP/IP).