Instrukcja

Podstawowe uprawnienia użytkownika potrzebne do prowadzenia sprzedaży na punkcie POS

Poniższe zestawienie przedstawia ustawienia konta użytkownika prowadzącego sprzedaż – wystawianie paragonu i faktury detalicznej.

Utworzenie konta użytkownika w systemie POSonline zostało opisane w poprzednim rozdziale Dane związane z użytkownikami.

Ogólne ustawienie konta (zakładka Użytkownik):

 • Status „Aktywny” (1.)
 • Oddział domyślny „Nazwa oddziału punktu POS)” (2.)
Użytkownik – Status „Aktywny”, Oddział domyślny, Uprawnienia

Zakładka Uprawnienia (3.):

 • Modyfikuj – Kontrahent
 • Finanse – FS
 • Paragon
 • Faktura sprzedaży – Detal

Zakładka Symbole dokumentu (4.):

 • Paragon
 • Kontrahent
 • Faktura sprzedaży - Detal
Użytkownik – Symbole dokumentu

Zakładka Menu (5.):

 • Paragony
 • Raport paragony na dzień
 • Faktura detaliczna
 • Sprzedaż 3.0
Użytkownik – Menu

Zakładka Oddział (6.):

 • „Nazwa oddziału (punkt POS)” – oddział, który zdefiniowałeś w systemie POSonline
Użytkownik – Oddział
Uwaga! W przypadku, prowadzenia gospodarki magazynowej należy nadać dodatkowo uprawnienie do magazynu - zakładka Stany magazynowe (7.):
 • „Nazwa magazynu” – magazyn, który zdefiniowałeś w systemie POSonline oraz przypisałeś do danego oddziału
Użytkownik – Stany magazynowe