Instrukcja

Przypisywanie uprawnień użytkownikom do symboli dokumentu

Oczywiste jest, że w warunkach roboczych użytkownicy nie mogą mieć dostępu do wszystkich symboli dokumentu, dlatego po dodaniu nowego symbolu należy wszystkim zainteresowanym obsługą dokumentu użytkownikom dodać uprawnienia do symbolu dokumentu.

W tym celu wchodzimy w zakładkę System ⟶ Użytkownicy ⟶ Użytkownik, tam ustawiamy użytkownikowi dostęp do symbolu poprzez zakładkę „Symbole dokumentu”.