Instrukcja

Relokacja towaru

W przypadku prowadzenia magazynu z adresami, możemy wskazywać na partie lub sztuki towaru pod jakim adresem się znajdują. Ma to zastosowanie w przypadku dużych magazynów, które operują na znacznych powierzchniach lub/i na dużej ilości zróżnicowanego asortymentu. Poniższy przykład dla uproszczenia skupia się na relokacji towaru w obrębie magazynu bez uwzględnienia jednostek logistycznych, nośników magazynowych czy numerów seryjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby za pomocą urządzenia mobilnego dokonywać zapisu tych ruchów magazynowych przy użyciu kodów kreskowych na zbiorczych elementach transportowych lub etykiet na towarach.

W pierwszej kolejności trzeba zdefiniować symbol dokumentu dla adresu magazynowego i nadać uprawnienia użytkownikowi do tego symbolu.

W kolejnym kroku musimy założyć adresy magazynowe w zakładce System ⟶ Magazyn ⟶ Adresy magazynowe. Adresem magazynowym może być własna nomenklatura nazewnicza, ewentualnie system X,Y,Z lub inny stosowany w gospodarce magazynowej z nazwanymi adresami.

Po założeniu adresu magazynowego należy uzupełnić typ adresu magazynowego w zakładce System ⟶ Magazyn ⟶ Adres magazynowy typ. Typem adresu może być na przykład regał, kuweta, skrzynia etc. Czyli dowolny identyfikowalny element składowania. Zarówno adresów jak i typów może być w systemie dowolna ilość, zaleca się jednak stosowanie nomenklatury jak najprostszej i jednocześnie jednoznacznie identyfikowalnej dla celów danego magazynu.

Na przykład typem adresu może być „Rząd zielonych kuwet”, a samymi adresami kuweta1, kuweta2, kuweta3, …, kuwetaN. W ten sposób w przypadku odnajdywania asortymentu na magazynie dokonuje się identyfikacji w jakim miejscu dany asortyment się znajduje.