Instrukcja

Sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci bezprzewodowej

Aby sprawdzić czy urządzenie fiskalne Elzab posiada prawidłowy adres IP należy wykonać następujące kroki:

  1. włączyć drukarkę fiskalną i poczekać na zainicjowanie modułu fiskalnego,
  2. nacisnąć jednocześnie przyciski „Wyjdź” oraz „Menu” jak zaznaczono w czerwonej ramce na rysunku poniżej;
    Wejście do menu: Ustawienia drukarki fiskalnej Elzab Zeta
  3. przyciskami ze strzałkami wybrać opcję „3. F. Komunikacji”;
  4. potwierdzić wybór opcji przyciskiem „Status”;
  5. przyciskami ze strzałkami wybrać opcję „5. Status”;
  6. potwierdzić wybór opcji przyciskiem „Status”;
  7. przyciskami ze strzałkami przewinąć do pozycji, w której wyświetli się adres IP urządzenia fiskalnego. Prawidłowy adres powinien wyglądać następująco: 192.169.X.X lub 10.X.X.X – gdzie X oznaczają dowolne cyfry twojego zakresu sieciowego. W przypadku gdy wyświetlony adres będzie 0.0.0.0 lub 169.254.X.X lub puste (bez cyfr) oznacza się, że jest to adres nieprawidłowy – sprawdź połączenie bezprzewodowe, ewentualnie powtórz kroki opisane w „Połączenie drukarki fiskalnej do sieci bezprzewodowej”;
  8. wyjdź z menu drukarki fiskalnej wciskając skrajny przycisk „Wyjdź” po lewej stronie (czasami oznaczony strzałką w prawo).