Instrukcja

Termin płatności

W celu zdefiniowania dostępnych form płatności w aplikacji POSonline, należy wejść w zakładkę System ⟶ Termin płatności ⟶ Termin płatności (1.).

Termin płatności

Najczęściej spotykaną formą płatności na punktach POS jest płatność gotówką lub kartą płatniczą.

Aby zdefiniować je w systemie, należy skorzystać z przycisku „+” (2.), po pojawieniu się pustego wiersza określamy „Typ płatności” dostępny na liście (3.), w kolumnie „Nazwa” definiujemy nazwę dla danej płatności, która będzie wyświetlała się podczas wybierania formy płatności w aplikacji mobilnej na punkcie POS (4.),  w przypadku gotówki/karty płatniczej w kolumnie „Ilość dni” wpisz wartość „0” (5.), w kolumnie „Kolejność POS” ustalasz sposób wyświetlania się danej formy płatności w aplikacji na punkcie POS (6.). Ikoną dyskietki zapisujesz wprowadzone dane (7.).

Definiowanie terminu płatności w POSonline

Dla przykładu zawartego na powyższym zrzucie domyślnie wybraną formą płatności w aplikacji będzie karta płatnicza (8.), gotówka dostępna będzie po rozwinięciu pola „Forma płatności” (9.).

Formy płatności dostępne w aplikacji mobilnej na punkcie POS dostępne po zdefiniowaniu w systemie POSonline