Instrukcja

Towary i usługi

Program umożliwia zarządzanie towarami bądź usługami, które wprowadzane są do bazy przez upoważnionego do tego użytkownika, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Domyślnie został nadany symbol dokumentu dla towaru oznaczony jako „T”.

Towary należą do zasobów policzalnych (możliwych do zinwentaryzowania), natomiast usługi do niepoliczalnych.

Funkcja „Komplety” (receptury) umożliwia rozliczanie gospodarki magazynowej w momencie fiskalizacji paragonu czy też faktury detalicznej na punkcie POS.

Opcja ta może być pomocna na przykład, gdy:

  • Sprzedajemy dany produkt w opakowaniu zbiorczym i na sztuki,
  • Sprzedajemy towar, w którego skład wchodzą poszczególne składniki – które jako pojedyncze jednostki nie muszą być dostępne w ofercie sprzedaży.

Baza towarów w POSonline