Instrukcja

Tworzenie kopii zapasowej raportu

Ponieważ w systemie istnieją już predefiniowane raporty, np. dokumenty magazynowe lub faktura, a samodzielne stworzenie wydruku od podstaw zajmuje bardzo dużo czasu, zalecaną metodą edycji raportów jest edycja wzorca z uprzednim wykonaniem kopii zapasowej.

Aby wykonać kopię zapasową wzorca wydruku należy wyszukać wzorzec na liście wydruków, a następnie skorzystać z przycisku ze strzałką w dół jak na obrazku.

Tworzenie kopii zapasowej raportu

Uwaga! Pamiętaj, żeby zapisać na dysku zarówno wzorzec główny (raport) jak i podraporty oraz zabezpieczyć wzorce na wypadek konieczności ich odtworzenia. Domyślnie wzorce zapisują się jako pliki XML do folderu „Pobrane”. Sprawdź ustawienia swojej przeglądarki, żeby sprawdzić gdzie Tobie zapisują się pliki.