Instrukcja

Tworzenie wydruku do dokumentu

Po wejściu w opcję System ⟶ Wydruki ⟶ Definicje wydruków ⟶ Generator wydruków, uruchamia się graficzny menedżer raportów.

W pierwszym kroku musimy zapisać raport pod jakąś nazwą, aby można było dokonać jego edycji, zarówno teraz, jak i w przyszłości. W tym celu klikamy menu hamburger w lewym górnym oknie tak jak pokazano na ilustracji.

Menu edytora raportu

Początkowo korzystamy z opcji „Save As”, aby zapisać raport pod nową nazwą.

Po zapisaniu raportu staje się on widoczny w menu System ⟶ Wydruki ⟶ Definicje wydruków. Dzięki temu możemy w takim wydruku definiować jego aktywność (lub nieaktywność), a także skonfigurować jego parametry techniczne, dzięki którym program będzie wiedział gdzie dany raport ma zostać wyświetlony.