Instrukcja

Wersja mobilna oprogramowania

Program na systemie Android korzysta z programu instalowanego na urządzeniu, skąd odbywa się komunikacja z urządzeniem fiskalnym. Aby komunikacja ta była skuteczna sprawdź instrukcję w punktach:

Uruchomienie interfejsu odbywa się poprzez kliknięcie napisu Partner24, które otwiera program. Technicznie nie ma różnicy pomiędzy programem w wersji mobilnej a wersji destkop – wszystkie funkcje działają tak samo, dlatego prawie wszystkie operacje mogą być wykonywane w dwóch urządzeniach na różnych systemach.

Ponieważ nazwy funkcji nie różnią się od wersji desktop, należy przyjąć, że w przypadku jeśli wersja mobilna nie została przewidziana dla wybranej opcji, wyświetli się ona w wersji desktop. Można wówczas skorzystać z akcelerometru wbudowanego w urządzenia mobilne i zmienić orientację urządzenia, aby pracować z wyświetlonym ekranem tak jak na komputerze.

Okno główne POSonline – wersja mobilna