Instrukcja

Weryfikacja i zatwierdzenie utworzonego dokumentu BO

Wygenerowany dokument bilansu otwarcia odnaleźć możemy po wejściu w zakładkę Magazyn ⟶ PW. Ustawiamy filtr „BOPW” w kolumnie Numer, dzięki czemu otrzymujemy widok wszystkich dokumentów BO znajdujących się w systemie.

Dokument bilansu otwarcia – BOPW

Wygenerowanie dokumentu bilansu otwarcia wiąże się z pojawieniem się na liście dokumentów PW pozycji o numerze zawierającym zamiast kolejnego numeru porządkowego oraz statusie „Utworzony”. Dzieje się tak, ponieważ system pozwala nam na weryfikację pozycji obowiązujących w BO.

Dokument otwieramy poprzez kliknięcie na jego numer lub ikonę folderu znajdującą się w ostatniej kolumnie wiersza. Otrzymujemy wgląd w stan magazynu. Dokument bilansu otwarcia powiązany jest z okresami rozrachunkowymi – to dzięki nim możliwe jest tworzenie dokumentów BO magazynów – w polu numer obcy dokumentu BOPW widnieje numer dokumentu/okresu rozrachunkowego, na podstawie którego utworzony został dokument BO.

Zawartość dokumentu BOPW

Zatwierdzenie dokumentu BO możliwe jest na dwa sposoby:

  • Po otworzeniu dokumentu BOPW – poprzez skorzystanie z opcji [Zatwierdź PW] znajdującej się pod listwą MENU,
    Zatwierdzenie dokumentu – pierwszy sposób
  • Z poziomu widoku listy dokumentów – przycisk [Zatwierdź] znajdujący się w ostatniej kolumnie wiersza.
    Zatwierdzenie dokumentu – drugi sposób sposób

Po zatwierdzeniu dokumentu zmieni się jego numer –  zastąpione zostanie kolejnym numerem dokumentu – i zaktualizowany zostanie jego status na „Zaakceptowany”.

Wgląd w zawartość dokumentu możliwy jest także z poziomu widoku listy dokumentów po skorzystaniu z przycisku „➤” znajdującego się na początku każdego wiersza (dokumentu).

Zawartość dokumentu BOPW – widok z poziomu listy dokumentów PW