Instrukcja

Weryfikacja podłączenia drukarki do przewodowej sieci LAN (miejsce odczytu adresu IP urządzenia)

Novitus HD online – przyciski

W celu weryfikacji podłączenia urządzenia do sieci przewodowej, wykonaj następujące kroki:

  • Przejdź do menu przyciskiem [OK]
  • Przyciskami ◄ ► wybierz opcję „3 Serwis”, zatwierdź przyciskiem [OK]
  • Przyciskami ▲ ▼ wybierz opcję „3.7 Sieć”, zatwierdź [OK]
  • Przyciskami ▲ ▼ wybierz opcję „2 Drukuj stan sieci”, zatwierdź [OK]

Na wydruku, w sekcji „Interfejsy sieciowe” widnieje adres IP drukarki fiskalnej Novitus (HD online). W przypadku braku określonego adresu IP należy zweryfikować podłączenie urządzenia do sieci – kroki podłączenia i konfiguracji urządzenia zostały opisane w poprzednim rozdziale.

Uwaga! Przycisk [C] służy do cofnięcia się o jeden krok.