Instrukcja

Weryfikacja podłączenia drukarki do przewodowej sieci LAN

Posnet Thermal – przyciski
  • Przejdź do menu przyciskiem ►
  • Przyciskami ▲ ▼ wybierz opcję „2 Konfiguracja”, zatwierdź przyciskiem ►
  • Przyciskami ▲ ▼ wybierz opcję „2 Konfig. połączen”, zatwierdź ►
  • Przyciskami ▲ ▼ wybierz opcję „2 TCP/IP”, zatwierdź ►
  • Strzałkami ▲ ▼ sprawdzamy czy pojawił nam się m. in. adres IP drukarki fiskalnej Posnet Thermal XL2

W przypadku, gdy nie wyświetla się adres IP należy zweryfikować podłączenie urządzenia do sieci – kroki podłączenia i konfiguracji urządzenia zostały opisane w poprzednim rozdziale.