Komunikacja z systemem Urzędu Skarbowego

System pozwala na komunikację z systemem Urzędu Skarbowego w celu przesyłania danych do Centralnego Repozytorium.