Instrukcja

Cennik

W programie istnieje możliwość stworzenia indywidualnego cennika, to znaczy utworzenia na podstawie istniejącej bazy towarów oraz stworzonego warunku listy produktów objętych promocją. Proces tworzenia warunku został opisany w poprzednim podrozdziale – Warunek.

Warunek opisuje zasady odbywania się promocji, natomiast sam cennik odnosi się do towarów, które zostaną objęte promocją oraz do wysokości rabatu.