Instrukcja

Konfiguracja pracy na systemie Android – instalacja

Przy instalacji programu otrzymasz swój unikalny adres oprogramowania, będzie to założony w domenie posonline.pl adres o następującej konstrukcji

https://twoja-nazwa-klienta.posonline.pl

Program może działać pod dowolnym adresem internetowym – możesz korzystać ze swojej domeny, jeśli ją posiadasz.

W urządzeniu mobilnym po wejściu przez przeglądarkę na stronę https://twoja-nazwa-klienta.posonline.pl znajduje się link do pobrania wersji mobilnej programu POSonline (u góry w prawym rogu link pod nazwą „Pobierz wersję mobilną (Android)”.

POSonline – Pobierz wersję mobilną (Android)

Po pobraniu aplikacji na tablet/telefon należy ją uruchomić. W przypadku otrzymania ostrzeżenia o nieautoryzowanym źródle instalacji spoza sklepu Play, należy zignorować komunikat i zgodzić się na instalację aplikacji.

W przypadku problemów z instalacją programu prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.

Po zainstalowaniu aplikacji należy przejść do jej ustawień jak pokazano na zrzucie ekranu (3 kropki u góry po prawej stronie – „”, a następnie: Ustawienia).

Ustawienia POSonline – wersja mobilna

Po wejściu do widoku ustawień należy w polu „URL” podać nazwę Twojego serwera POSonline.

Ustawienia - dostęp do Twojego serwisu POSonline na urządzeniu mobilnym

Uwaga! Należy pamiętać o poprawnym wpisaniu adresu, który powinien zawierać następującą konstrukcję: https://twoja-nazwa-klienta.posonline.pl. Błędnie wpisany adres, np. z pominiętą częścią „https://”, może przyczynić się do niepoprawnego działania niektórych funkcji.

Po skorzystaniu z przycisku [ZATWIERDŹ] zostaniesz przekierowany do widoku głównego aplikacji. Do POSonline zalogować się możesz poprzez kliknięcie na logo „Partner24” i wpisanie swojego loginu oraz hasła.

Po zainstalowaniu aplikacji i konfiguracji przedstawionej w tym podrozdziale zalogowany użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu POSonline na urządzeniu mobilnym, poprzez które prowadzona będzie sprzedaż na punkcie POS.

Podłączenie drukarki fiskalnej do urządzenia mobilnego zostało opisane w rozdziale konfiguracja połączenia programu POSonline z urządzeniem fiskalnym.