Instrukcja

Logowanie i wylogowanie – „Fiskalizacja”

Po otworzeniu aplikacji „Fiskalizacja” skorzystaj z przycisku „Logowanie”.

Logowanie – „Fiskalizacja”

Podaj hasło i login, którymi logujesz się do systemu POSonline (1.). Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem „OK” (2.).

Logowanie – „Fiskalizacja”

Ukaże Ci się tabela zawierająca utworzone przez Ciebie paragony w systemie POSonline.

Dokumenty fiskalne, które zostały wydrukowane w kolumnie „Nr fiskalny” (3.) posiadają swój numer (a.). Pusta komórka we wspomnianej kolumnie oznacza, że dany paragon nie został zafiskalizowany.

Weryfikacja fiskalizacji istniejących w systemie paragonów/faktur detalicznych

Sposób fiskalizacji paragonów nie posiadających numeru fiskalnego (posiadających status „Utworzony” w systemie POSonline) opisano w rozdziale Fiskalizacja paragonu/faktury detalicznej w systemie Windows.

Wylogowanie użytkownika z aplikacji „Fiskalizacja” następuje po zamknięciu okna.

Wylogowanie – „Fiskalizacja”