Instrukcja

Symbole dokumentu

Każdy wpis w bazie danych programu typu słownik jest określonym symbolem dokumentu, tj. np. użytkownik to dokument o symbolu „U”, oddział to dokument o symbolu „O”, a magazyn dokument o symbolu „M”.

Symbole dokumentu definiowane są przez upoważnionego do tego użytkownika. Pamiętaj o nadaniu takiemu użytkownikowi uprawnienia „Modyfikuj – Symbol dokumentu” oraz dostępu do sekcji Konfiguracja (przycisk „Symbol dokumentu”) w zakładce System.

Symbole dokumentu

Proces tworzenia symbolu dokumentu został przedstawiony w rozdziale Definiowanie symboli dokumentu.