Instrukcja

Konfiguracja pracy na systemie Windows – fiskalizacja dokumentów

Wydruk utworzonych dokumentów na punkcie POS pracującym na systemie operacyjnym Windows jest możliwy po skonfigurowaniu pośredniej aplikacji „Fiskalizacja” i zalogowaniu się do niej przez użytkownika.

Uwaga! Użytkownik na punkcie sprzedaży POS do aplikacji „Fiskalizacja” loguje się tymi samymi danymi co do systemu POSonline.

W dalszej części instrukcji poruszony zostanie temat:

Kroki związane z utworzeniem i samym wydrukiem paragonów podczas pracy na systemie Windows zostały przedstawione w rozdziale Fiskalizacja paragonu/faktury detalicznej w systemie Windows.