Instrukcja

Magazyn – dokumenty przyjęcia

W systemie POSonline możliwymi dokumentami przyjęcia są dokumenty PW (przychód wewnętrzny) oraz PZ (przyjęcie zewnętrzne). Oprócz tego przyjęciem towaru na magazyn może być również faktura zakupu.

Po zdefiniowaniu symboli dokumentu oraz uprawnień można dokonać przyjęcia magazynowego analogicznie tak jak w pozostałych dokumentach dostępnych w programie.