Instrukcja

Dokument PW

Dokumenty typu PW (przychód wewnętrzny) generujemy w zakładce Magazyn ⟶ PW ⟶ PW (1.).

Uwaga! Aby dodanie dokumentu było możliwe, należy zdefiniować wcześniej symbol dokumentu o typie „PW” (patrz rozdział: Definiowanie symboli dokumentów, 1.), następnie nadać mu uprawnienia do magazynów, dla których dokument ten będzie tworzony (rozdział: Nadawanie uprawnień symbolowi dokumentu do magazynu) oraz nadajemy utworzony symbol dokumentu użytkownikowi, który generować będzie dokument (rozdział: Przypisywanie uprawnień użytkownikom do symboli dokumentu).

Tworzenie dokumentu PW (przychód wewnętrzny)

Następnie określamy tzw. nagłówek dokumentu, czyli wybieramy Symbol dokumentu, opcjonalnie Numer obcy, obowiązkowo Magazyn na jaki przyjmujemy dokument oraz ewentualnie Opis.

Tworzenie dokumentu PW - określenie Symbolu dokumentu oraz Magazynu – pola obowiązkowe

Po zapisie nagłówka dokumentu stworzy nam się na liście dokument z formatem numeru takim jak w ustawieniach konfiguracji dokumentu. Edycji pozycji dokumentu dokonujemy wybierając numer utworzonego dokumentu lub ikonę folderu po prawej stronie tabeli dokumentu.

Edycja utworzonego dokumentu PW

Dodanie pozycji dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „+” (2.) i wybranie (wyszukanie) pozycji z listy (3.).

Wprowadzanie pozycji do dokumentu PW

Polami obowiązkowymi są: Towar, Ilość, JM (jednostka miary) oraz Cena (3.6.). Pole Wartość jest uzupełniane automatycznie na podstawie pola Cena. Pozostałe pola dotyczą zaawansowanej gospodarki magazynowej. Pola, takie jak JL (jednostka logistyczna), Adres magazynowy, Nośnik magazynowy czy SN (numer seryjny) obsługiwane są w programie w przypadku konieczności obsługi lokacji magazynowych i partii towaru.

Po zapisaniu pozycji dokumentu (7.) na dole wyświetla się ich podsumowanie ilościowe i kwotowe.

Dokument zawiera pozycje, jednakże nie jest jeszcze zatwierdzony – tak zapisany dokument traktujemy jako roboczy i możemy go jeszcze edytować. Po zatwierdzeniu dokumentu zaznaczoną opcją „Zatwierdź PW” stany magazynowe zostaną zapisane.

Zatwierdzanie dokumentu PW wraz ze zdefiniowanymi w nim pozycjami – pierwszy sposób

Zatwierdzenie dokumentu możliwe jest również z widoku listy dokumentów przy pomocy ikony „kółka” znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

Zatwierdzenie dokumentu PW – drugi sposób

Po zatwierdzeniu dokumentu nadawany jest mu numer, zgodnie z definicją symbolu dokumentu, uprzednio w formacie numeru widnieje zamiast liczby porządkowej  .