Instrukcja

Dokument PZ

Dokumenty PZ tworzymy analogicznie do PW, uzupełniając wymagane dane o kontrahencie zewnętrznym, od którego pochodzi przyjmowany towar.

Uwaga! Aby dodanie dokumentu było możliwe, należy zdefiniować wcześniej symbol dokumentu o typie „PZ” (patrz rozdział: Definiowanie symboli dokumentów, 1.), następnie nadać mu uprawnienia do magazynów, dla których dokument ten będzie tworzony (rozdział: Nadawanie uprawnień symbolowi dokumentu do magazynu) oraz nadajemy utworzony symbol dokumentu użytkownikowi, który generować będzie dokument (rozdział: Przypisywanie uprawnień użytkownikom do symboli dokumentu).

Dokumenty typu PZ generujemy z zakładki Magazyn ⟶ PZ ⟶ PZ (1.3.).

W nagłówku dokumentu pamiętamy o uzupełnianiu pól oznaczonych gwiazdką (obowiązkowych). Pozostałe pola dotyczące zaawansowanej gospodarki magazynowej możemy pozostawić niewypełnione.

Tworzenie dokumentu PZ (przyjęcie zewnętrzne)

W przypadku braku kontrahenta na liście korzystamy z przycisku „Dodaj ⟶ Kartoteka kontrahenta”.

Dokument PZ – określanie kontrahenta w przypadku, gdy nie jest on widoczny na rozwijanej liście pola Kontrahent

Aby dodać pozycje dokumentu należy skorzystać z utworzonego nagłówka na liście dokumentów (linkiem do wnętrza dokumentu jest jego numer lub ikona folderu po prawej stronie listy).

Edycja utworzonego dokumentu PZ

Następnie w zakładce Pozycje wybieramy przycisk „+” (8.), po czym wybieramy (wyszukujemy) towar z kartoteki towarów (9.). Uzupełniamy pola obowiązkowe, takie jak JM (jednostka miary, 10.), Ilość (11.), Cena  (12.) – wartość wyliczona zostaje automatycznie. Podczas dodawania pozycji w zakładce poniżej – „Pozycje” –  znajdują się pozycje już dodane do dokumentu.

Wprowadzanie pozycji do dokumentu PZ

Po zapisaniu dokumentu przyjęcia możliwa jest nadal jego edycja. Wówczas numer dokumentu ma postać , a pozycje można zmieniać, dodawać, usuwać. Po zatwierdzeniu dokumentu nie będzie to już możliwe.

Zatwierdzanie dokumentu PZ wraz ze zdefiniowanymi w nim pozycjami – pierwszy sposób

Zatwierdzenie dokumentu możliwe jest również z widoku listy dokumentów przy pomocy ikony „kółka” znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

Zatwierdzenie dokumentu PZ – drugi sposób

Po zatwierdzeniu dokumentu stan magazynowy zwiększa się o ilości towarów zawartych na zatwierdzanym dokumencie.