Instrukcja

Magazyn – dokumenty wydania

Wydanie towaru z magazynu może odbyć się na podstawie dokumentu handlowego oraz magazynowego RW (rozchód wewnętrzny) i WZ (wydanie zewnętrzne). W przypadku dokumentów magazynowych RW i WZ w zakładce „Magazyn” znajdują się sekcje dotyczące wydań magazynowych.

Dla przypomnienia, wszystkie dokumenty tworzone w programie muszą posiadać zdefiniowany symbol dokumentu – Symbole dokumentu.